Create your Account

Velkommen til Min side for Domkirken og St. Petri Sokn

På Min side kan du se hvilke gaver du har gitt og hvilke giveravtaler du har. Ved å klikke inn på gaveavatelen(-e) kan du også øke beløpet.

Domkirken og St. Petri menighet

Org.nr: 976993381
Rektor Steens gate 7
4010 Stavanger
Telefon: 51 84 08 80
E-post: domogpetri.menighet.stavanger@kirken.no

Sign in with
Vipps
or register here: